Review Bút lấy máu máy đo đường huyết

Bút lấy máu là phụ kiện dùng cho các loại máy đo đường huyết sử dụng kim 4 cạnh. dễ sử dụng không gây đau cho người dùng. dễ dàng vệ sinh.