Review Máy đo độ tinh khiết Oxy Jay-120

Máy dùng đề đo độ tinh khiết của oxy đầu ra của máy tạo oxy. Máy đo độ tinh khiết oxy mà chúng tôi cung cấp có độ nhạy rất cao.