Review Que thử Acid Uric máy đo Benecheck 3in1 (25 que)

Thay vì sử dụng riêng biệt que thử tiểu đường thì que thử bênh Gút (Acid Uric) dành riêng cho máy kiểm tra đa năng BeneCheck 3in1. Dùng đọc được nhiều chức năng. Nhỏ gon tiện lợi dễ dàng sử dụng cho kết quả chính xác cao. Giá cả phù hợp.