Review Máy chuẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên Boso ABI 100

Với hệ thống ABI-100 lần đầu tiên bạn có thể phát hiện sớm sơ vữa động mạch chỉ trong 1 phút, tin cạy và tiết kiệm. Tuy chọn đo vận tốc sóng mạch phát hiện thêm nguy cơ bệnh lý về tim mach.